UK Hiiu Hüljes

Projekti

Projekti nimi: Tugevaks läbi võistluste ja kogemuste vahetuse

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 19.2 toetab meie klubi tegevusi.

VIITENUBER 19202100504

Toetuse summa 29321.43 

See meede aitab kaasa sellele, et meie koolid, aga ka huviringid ja trennid saaksid vaheaja järel võimalikult tavapärastes tingimustes taasalustada.

Projekti käigus osaletatakse võistlustel, võetakse osa koolitustest, korraldatakse võistlusi ja laagreid.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused:

  • Lapsed on targemad, treenivad tedlikumalt

  • Teavad, mis on sportlik eluviis.

  • On eeskujuks noorematele, eakaaslastele ja ka vanematele.

  • Isiklikud tulemused paranevad. treeningud on rohkem sihipärased.

  • Hiidlaste ujumisoskus paraneb. Lapsed kaasavad ujulasse ja treeningutele oma vanemad.

  • Hiidlaste sportimisharjumused paranevad.

  • Hiidlaste suurem teadmiste pagas ujumis ja spordivaldkonnas.


  •  

Infot muudatuste kohta treeningu aegades, saab  treeneri facebook lehelt.

Treeningutele on oodatud kõik veesõbrad, kes soovivad ikka ja alati midagi vees juurde õppida või juba õpitut üle lihvida. Täpsemat infot kursuste ja treeningute kohta saate telefonil +372 5189693, Triinu Schneider.

 

Esmaspäeviti    ÜKE+ujumine

                        15:00-16:30  ettevalmistav rühm (ÜKE  + ujumine)

                        16:30-18:00   ettevalmistav rühm (ÜKE + ujumine)

                        18:00-19:30  ettevalmistav  rühm (ÜKE + ujumine)

                      

Nejapäeviti      ÜKE+ujumine

                       15:00-16:30  ettevalmistav rühm (ÜKE  + ujumine)

                        16:30-18:00   ettevalmistav rühm (ÜKE + ujumine)

                        18:00-19:30  ettevalmistav  rühm (ÜKE + ujumine)

                      

Treener  Triinu Schneider, tel: +372 5189693

NB! Võtame aastaringselt vastu uusi eelkooliealisi, õpilasi ja täiskasvanuid ujumise algõpetuse kursustele ja edasijõudnute ujumistreeningutele. 

 

Pilte kõige väiksemate treeningult...