Ronija registreerimisleht

Käina Spordikeskuse
Ronija registreerimisleht

Käina Spordikeskuse osalemistingimused: „Käina Spordikeskus kinnitab, et ronimine on harrastus, millega tegelemisel võivad kaasneda tõsised vigastused. Isikud, kes osalevad ronimises, peavad olema teadlikud nendest riskidest ning vastutavad oma tegevuse tagajärgede eest:“

LAPSE EESNIMI ……………………………………………………………………………..

PEREKONNANIMI ……………………………………………………………………………

SÜNNIAEG …………………………………………………………………………………….

KONTAKTANDMED (sh lapsele lähedase inimese ema või isa oma)

………………………………………………………………………….……………………….

Kinnitan, et laps ei kannata tervisehädade ega haiguste all, mis võivad viia hädaolukorra tekkimisele ning põhjustada enda või teiste vigastusi või surma.

Käina Spordikeskus kinnitab, et seinaronimine (bouldering) on riskiga seotud ala. Iga ronija vastutab enese poolt võetud riskide eest isiklikult Võimalike ohuolukordadega toimetulekuks on ronimisseinal loodud protseduurid selleks, et tagada ronijate ohutust. Niisamuti on ka ronijal vastutus ümbritsevate kaasronijate suhtes, mistõttu peab alati arvestama teiste ronijate vajadustega, järgima ohutusreegleid, kasutama omaenese tervet mõistust tagamaks, et ronimise keskkond oleks piisavalt ohutu.

Palume teil olla teadlik ka järgnevas: muhud, marrastused ja kriimustused on ronimises tavalised. Käina Spordikeskus ei vastuta ronimisel saadud sellist sorti väiksemate vigastuste eest.

Käesolevaga kinnitan, et olen teadlik ronimisega seotud riskidest ja luban oma lapsel osaleda ronimistunnis koos juhendajaga

LAPSEVANEMA NIMI JA ALLKIRI:

…………………………………………………………………………………………………..

KUUPÄEV: …………………………………………………………………………………….